Teren

GOLF TEREN FOREST CREEK

 

Golf igralište Forest Creek se nalazi na samoj granici Spomenika prirode Tajan. Jedinstven pogled na planinu Tajan i Mašićke stijene, čist zrak iz okolnih šuma, daleko od gradske buke ne ostavljaju nijednog posjetitelja ravnodušnim. Golf teren je napravljen od 9 rupa, ukupne dužine 2 x 1935 = 3868 metara. Teren je projektovan od strane Golf Saveza BiH i PGA BiH te je osmišljen na način da pruži zadovoljstvo u amaterskoj igri svih nivoa golfera, a pokazalo se da izazov predstavlja i profesionalnim igračima. Ukupan PAR igrališta je 66. Teren je nazvan Forest Creek (Šumski potok) zbog činjenice što je projektovan tako da riječica koja teče kroz igralište čini vodenu prepreku na svakoj rupi golf terena i tvori poseban ambijent za igranje golfa. Panoramski pogled i prirodne ljepote će Vas oduševiti na svakoj rupi ovog terena.

 

 


RUPA BROJ  1  /  10

 

   PAR 4

     Muški:  270 m

     Ženski: 260 m

     HCP 9 i 18

 

 

Prva rupa je PAR 4 ukupne dužine 270 metara.

Dosta širok Fairway je idealan za početak igre.

Green se nalazi na blagoj uzvisini i sa desne strane se nalazi vodena prepreka.

Ujedno predstavlja i najlakšu rupu na igralištu.


 

 


 

 

RUPA BROJ  2  /  11

 

   PAR 4

     Muški:  275 m

     Ženski: 265 m

     HCP 2 i 11

 

 

Druga rupa je PAR 4 ukupne dužine 275 metara. Tee off se nalazi na uzdignutoj poziciji u odnosu na lending zonu fairweya. Vodeni hazard se nalazi čitavom dužinom Fairwaya sa desne strane, a na dužini od 200 metara se povija tako da ide sredinom Fairweya do 220 metara od Tee off-a. Pored navedene prepreke na dužini od 200 metara se nalaze dva stabla koja kao Prirodne prepreke koje dodatno otežavaju prilaz Greenu. Granica igrališta se kreće lijevom stranom sve do Vodene prepreke. Mnoge golfere može da zavara velika površina Greena od 500m2, ali ono na što mnogi ne računaju je nagib Greena koji je sa razlogom napravljen da dodatno oteža rupu. Uzimajući u obzir i neposredna blizinu Vodene prepreke sa lijeve strane Greena čini ovu rupu drugom po težini na čitavom igralištu.


 

 


 

 

RUPA BROJ  3  /  12

 

   PAR 5

     Muški:  415 m

     Ženski: 355 m

     HCP 2 i 11

 

 

Jedini PAR 5 ukupne dužine 415 metara je ujedno i najteža rupa na igralištu. Rupa je projektovana tako da igrači amateri mogu da se zabave ali i tako da profesionalni igrači imaju poteškoća da ostvare PAR rupe. Sa lijeve strane od Tee off-a čitavom dužinom se nalazi Granica igrališta. Relativno uzak Fairway od 25 metara sa svoje desne strane je ograničen Vodenom preprekom. Širina Fairwaya postaje veća tako da na 220 metara od Tee off-a kada se otvara pogled na Green širina Fairwaya iznosi 45 metara. Vodena prepreka počinje da prelazi sa desne strane na lijevu stranu igrališta, a desnom stranom se nalazi Granica igrališta. Neposredno nakon Vodene prepreke Fairway počinje da se blago uzdiže prema Greenu ali sa nagibom prema Vodenoj prepreci. Relativno mali Green također otežava i dodatno pojačava izazov na ovoj rupi. SRETNO


 

 


 

 

RUPA BROJ  4  /  13

 

   PAR 3

     Muški:  130 m

     Ženski: 120 m

     HCP 4 i 13

 

 

PAR 3 ukupne dužine 130 metara. Green ove rupe je branjen sa Vodenom preprekom, Prirodnim preprekama i Bunkerom sa lijeve strane. Predstavlja veoma interesantnu rupu na terenu ali golferi koji budu olako prihvatali ovu rupu će uvidjeti da su imali pogrešnu pretpostavku.


 

 


 

 

RUPA BROJ  5  /  14

 

   PAR 3

     Muški:  120 m

     Ženski: 110 m

     HCP 5 i 14

 

 

PAR 3 ukupne dužine 120 metara. Green je branjen sa dva manja pješčana Bunkera sa prednje strane i sa lijeve strane. Vodena prepreka se nalazi sa lijeve strane i prati Green do iza njegovih leđa. Sa desne strane nalazi se čistina ali nagib Greena sa desne strane čini otežavajuću okolnost za takav pristup igri.


 

 


 

 

RUPA BROJ  6  /  15

 

   PAR 4

     Muški:  255 m

     Ženski: 240 m

     HCP 6 i 15

 

 

Kratki PAR 4 ukupne dužine 255 metara. Golf teren je poznat po tee off-u ove rupe koji se nalazi tik uz Klubsku kuću. Za sve one koji vole osvježenje u toku igre ovo će biti najdraža Tee off pozicija. Sa desne strane Fairweya se nalazi Granica igrališta, a sa lijeve Vodena prepreka. Relativno velika širina Fairwaya je idealna za daleke udarce nakon čega slijedi prilično ravan Green. Green se nalazi na blagom uzvišenju što neznatno otežava pristup a iza Greena se nalazi šumarak kao Prirodna prepreka. Relativna blizina Granice igrališta je otežavajuća okolnost na ovoj rupi.


 

 


 

 

RUPA BROJ  7  /  16

 

   PAR 3

     Muški:  85 m

     Ženski: 85 m

     HCP 7 i 16

 

 

Kratki PAR 3 ukupne dužine 85 metra. Čitavom desnom stranom se nalazi Granica igrališta. Vodena prepreka se nalazi iza Greena. Prirodna prepreka u vidu tri stabla, koja se nalazi neposredno uz Green je ono što značajno otežava direktno napadanje Greena. Dužina rupe odnosno njena mala dužina je upravo ono što otežava igru profesionalnim igračima i traži dobru tehniku igre sa kratkim palicama.


 

 


 

 

RUPA BROJ  8  /  17

 

   PAR 4

     Muški: 300 m

     Ženski: 275 m

     HCP 8 i 17

 

 

PAR 4 ukupne dužine 300 metara. Vodna prepreka se nalazi poprečno duž Fairwaya na dužini od 60 metara od Tee off-a. Neposredno iza Vodene prepreke se nalazi Prirodna prepreka u vidu šumarka sa uskim prolazom prema Greenu rupe. Desnom stranom Fairwaya se nalazi Granica igrališta a lijevom stranom se nastavlja Vodena orepreka. Na dužini od 220 metara od Tee off- a sa desne strane je projektovana dodatna Vodena prepreka kako bi otežala prilaz profesionalnim igračima. Green rupe se nalazi u blagom nagibu a ispod njega sa lijeve strane se nalazi blaga udolina koja otežava kratku igru. Sa desne strane Greena se nalazi Rough a odmah iza njega i Granica igrališta. Neposredno iza Greena se nalazi manji pješčani Bunker.


 

 


 

 

RUPA BROJ  9  /  18

 

   PAR 3

     Muški:  115 m

     Ženski: 115 m

     HCP 9 i 18

 

 

PAR 3 ukupne dužine 115 metara kreće sa uzdignutog Tee off-a. Desnom stranom se nalazi Granica igrališta neposredno uz Driving Range. Na 50 metara od Tee off- a poprečno duž Fairwaya se nalazi Vodena prepreka koja je značajno otežana visokim stablima kao Prirodnom preprekom. Ukoliko uspijete proći Prirodnu prepreku i Vodenu prepreku čeka Vas lagan završetak igre na potpuno ravnom Greenu u blizini Klubske kuće.